Søk
Close this search box.
/
/
Eline Mosand

Eline Mosand

Advokat

Mosand jobber som advokat hos Advokathuset Lofoten. Hun opptrer på vegne av advokatene Stig E. Mortensen, Marianne Farstad og Arve Haakstad på de fleste av advokatenes rettsområder – herunder blant annet arbeidsrett, arv/testament, familierett, fast eiendom, kontraktsrett og strafferett.

Mosand har erfaring med rådgivning, forhandling og prosedyre. I straffesaker opptrer hun som bistandsadvokat på vegne av advokat Marianne Farstad og som forsvarer på vegne av advokat Stig E. Mortensen.

Mosand har master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø og ble uteksaminert i 2018. Hun har også en LL.M-grad (master i juss) i «Law of the Sea» som innebærer spesialisert kompetanse i internasjonal havrett.

Tidligere har Mosand jobbet som rådgiver/juridisk rådgiver hos Senter for oljevern og marint miljø. Hun har vært ansatt som advokatfullmektig hos Advokathuset Lofoten siden august 2020.