Søk
Close this search box.
/
/
Arve Haakstad

Arve Haakstad

Advokat

Haakstad arbeider innenfor et bredt spekter av advokattjenester med hovedvekt på ulike former for bobehandling og oppdrag i tilknytning til fast eiendom og sjønæringene.

Erfaring og utdannelse

Advokatbransjen siden 1998 med erfaring innenfor en rekke rettsområder samt prosedyre og konfliktløsning. Ulike styreverv i selskaper og sammenslutninger. Fagansvarlig for Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS – avdeling Lofoten og avdeling Vesterålen. Ulike tillitsverv i Den Norske Advokatforening – blant annet tidligere leder og medlem av Disiplinærutvalget for Nord-Norgekretsene, Styremedlem i Midtre Hålogaland krets, medlem av advokatforeningens Lovutvalg for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso samt medlem av Advokatforeningens  Etikkutvalg. Haakstad har undervisningserfaring fra Universiteter og Høyskoler og holder også foredrag på forespørsel.