Send oss din sak!
favicon logo advokathuset lofoten as

Send en henvendelse

Telefon
76 07 44 00

Telefaks
76 07 44 01

E-postadresse
post@advokatlofoten.no

Telefon
76 07 44 00

 

Telefaks
76 07 44 01

Besøksadresse
Havneterminalen, 3. etg Fiskergt. 23. 8300 Svolvær

Postadresse
Postboks 703. 8301 Svolvær

Advokatene

Advokathuset Lofoten er et kontorfellesskap mellom advokatene Stig E. Mortensen, Arve Haakstad, og Marianne Farstad. Advokatene i kontorfellesskapet er aktive samarbeidspartnere med organisasjoner og det private næringsliv, både ved styredeltakelse, undervisningsoppdrag og som tilbydere av kurs.

Advokat

Stig E. Mortensen

Advokat

Arve Haakstad

Advokat

Marianne Farstad

Advokat

Advokatsekretær

advokatsekretær nan andersen

Nan Andersen

Sekretær

Fagområder

Andersen bistår advokatene Stig E. Mortensen, Marianne Farstad og Arve Haakstad med vanlige sekretærfunksjoner, med særlig vekt på klienthåndtering, regnskapsføring m.v. 

Arbeidserfaring

2003 – Sekretær i Advokathuset Lofoten (tidl. Kystadvokat kontorfellesskap)
1992 – 2003 Sekretær i Advokatfirmaet Jens Blix-Nilsen, Svolvær
1980 – 1992 Sekretær i Advokatfirmaet Bergsjø & Bergsjø, Svolvær

Språk

Engelsk

advokat stig mortensen

Stig E. Mortensen

Profil

Mortensen har erfaring med generell forretningsjuss, forvaltningsrett, strafferett m.m. Hovedområde er bistand overfor næringsdrivende, knyttet til kontrakter, rådgivning og tvisteløsning – herunder prosedyre. Han bistår også private i forhold til de fleste problemstillinger – herunder fast eiendom, arv/testament, skifteoppgjør, forhandlinger og tvisteløsning. Videre bistår Mortensen som forsvarer i straffesaker.

Mortensen er fagansvarlig for Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS – avd Lofoten, sammen med advokat Arve Haakstad.

I tillegg har Mortensen etter hvert høstet bred erfaring gjennom flere styre-, kurs og tillitsverv, bl.a. i Coop Nord SA og Coop Norge SA, samt flere andre virksomheter. 

Mortensen har også en rekke kurs i regi av JUS.
Coop Styreprogram i regi av Coop Norge/Nordnorsk Lederutvikling

Styrekompetanse, Handelshøyskolen BI
Krigsadvokatassistent i Forsvaret i forbindelse med førstegangstjeneste

Profil

Marianne Farstad har særlig erfaring fra saker om barnefordeling, skifte etter samlivsbrudd, trygdesaker, erstatning, saker opp mot offentlige forvaltning, samt straffesaker.

Fast bistandsadvokat Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Samarbeidsadvokat Huseierenes Landsforbund; medlemmer får 1/2 time gratis bistand og 20 % rabatt på ordinær timesats.

I tillegg har hun spesialisering innen bedriftsbeskatning, og har flere år med arbeidserfaring fra blant annet Skattedirektoratets rettsavdeling.

Marianne Farstad har holdt flere kurs knyttet til reglene i skatteloven og aksjeloven om fusjoner og fisjoner, samt reglene om omdanning av organisasjonsform. Hun har også holdt kurs og foredrag om de lovfestede og ulovfestede reglene om gjennomskjæring av transaksjoner.