Regionens største advokatfelleskap - vi yter kortreist bistand

La oss ta kontakt med deg

Vi tar en vurdering av din sak – Helt uforpliktende!

Fagområder

Vi yter bistand innenfor de fleste juridiske fagområder. Vi bistår privatpersoner, små- mellomstore- og store bedrifter pluss det offentlige med juridisk rådgivning og problemløsning.

Familierett

Arv & testament, formuesforvaltning, samlivsbrudd og barnefordeling.

Oppdrag for domstolen

Bobehandling, tvangssalg, bistandsadvokat og forsvarer.

Eiendomsrett

Fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste, entreprise, skjønn og jordskifte

Forretningsrett

Fast eiendom, bobehandling, tomtefeste, forvaltningsrett.

Advokathuset Lofoten

Advokatene i kontorfellesskapet er aktive samarbeidspartnere med organisasjoner og det private næringsliv, både ved styredeltakelse, undervisningsoppdrag og som tilbydere av kurs.

Advokathuset Lofoten er et kontorfellesskap mellom advokatene Stig E. Mortensen, Arve Haakstad og Marianne Farstad.